Nye kontrakter for nye samarbeidsformer?

15 Apr 2013

Standard Norge har sendt på høring en komitérapport med tittelen “Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg – Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?”  Rapporten inneholder en vurdering av […]

logo, Standard Online AS
Standard Norge har sendt på høring en komitérapport med tittelen “Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg – Er det behov for nye eller reviderte standardkontrakter?”

 Rapporten inneholder en vurdering av de juridiske konsekvensene av BIM (“BygningsInformasjonsModellering”), samspill (evt. partnering) og OPS (Offentlig-Privat Samarbeid).

Komiteen, under ledelse av prof. Knut Kaasen, har konkludert med at den ikke anbefaler at det lages generelle standardkontrakter for “alle typer” samspillsprosjekter og OPS-prosjekter, ettersom disse kontraktsformene favner over svært ulike prosjekter og ønskede gjennomføringsmodeller. Komiteen foreslår i stedet at det utarbeides “standardiserte kontraktselementer – til forskjell fra komplette standardkontrakter” til bruk i slike prosjekter. I tillegg foreslår komiteen at Standard Norge tar initiativ til utarbeidelse av sjekklister for samspillskontrakter og OPS-kontrakter.

Imidlertid åpner komiteen for at det bør utarbeides standardkontrakter for nærmere angitte typer av slike prosjekter. Det er herunder nevnt bl.a. OPS-prosjekter for mindre bygg i kommunal/statlig regi.

Når det gjelder BIM ser komiteen ikke behov for å gjennomføre en egen delrevisjon av eksisterende standardkontrakter nå, men avvente dette til en senere totalrevisjon. Komiteen anbefaler imidlertid at det tas initiativ til å utarbeide ytelsesbeskrivelser og/eller en generell veileder om bruk av BIM.

Høringsbrevet og rapporten kan leses her. Høringsfristen er fredag 21. juni 2013.

 

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.

Comments are closed.