,

Nye standarder for totalentreprise

De nye standardkontraktene for totalentreprise og totalunderentreprise, NS 8407 og NS 8417, trådte i kraft 1. juli 2011. NS 8407 og NS 8417 erstatter NS 3431 og NS 3406, og har en rekke nye og endrede bestemmelser.

Steenstrup Stordrange kan over hele landet tilby skreddersydde kurs om standardene til din bedrift og bransje. Kontakt oss på entreprise@steenstrup.no for bestilling og nærmere informasjon.

Følg også med på byggejuss.no for innlegg og artikler om de nye standardene.