Nye seriøsitetskrav

18 Nov 2015

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Kommunesektorens organisasjon og Direktoratet for forvaltning og IKT er blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser for offentlige kontrakter. Kravene er både konkrete og temmelig strenge. Målet er økt kompetanse og mer seriøsitet i byggebransjen.

De nye kontraktsbestemmelsene stiller krav om minimum 40 prosent faglærte håndverkere og minimum 7 prosent læringer i prosjektene. Det settes også begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører. Videre stilles det krav til lønns- og arbeidsvilkår, SHA samt krav om HMS-kort fra første dag.

Ved effektiv oppfølgning og kontroll av etterlevelse vil de nye bestemmelsene være et viktig bidrag til økt seriøsitet i bransjen.

 

Om forfatteren

Corinne Silden Stephensen
Corinne Silden Stephensen Corinne Silden Stephensen er fast advokat hos SANDS og tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Hun har entrepriserett som primært arbeidsfelt. Stephensen arbeider med løpende rådgivning og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen, for både byggherrer og entreprenører samt rådgivere. Hun har omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig. Stephensen har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole. Spesialisering: Entrepriserett, kontraktsrett og tvisteløsning og prosedyre

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.