Nye seriøsitetskrav

18 Nov 2015

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening, Kommunesektorens organisasjon og Direktoratet for forvaltning og IKT er blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser for offentlige kontrakter. Kravene er både konkrete og temmelig strenge. Målet er økt kompetanse og mer seriøsitet i byggebransjen.

De nye kontraktsbestemmelsene stiller krav om minimum 40 prosent faglærte håndverkere og minimum 7 prosent læringer i prosjektene. Det settes også begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører. Videre stilles det krav til lønns- og arbeidsvilkår, SHA samt krav om HMS-kort fra første dag.

Ved effektiv oppfølgning og kontroll av etterlevelse vil de nye bestemmelsene være et viktig bidrag til økt seriøsitet i bransjen.

 

Om forfatteren

Corinne Silden Stephensen
Corinne Silden Stephensen Corinne Silden Stephensen er senioradvokat ved SANDS’ kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Corinne arbeider primært med kontraktsrett, med spesialisering innen entreprise. Hun arbeider med løpende rådgivning og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen, for både byggherrer, entreprenører og rådgivere. Corinne har omfattende og bred erfaring innenfor prosess og prosedyre, herunder gjennom flere år som dommerfullmektig. Hennes prosesserfaring har i stor grad vært relatert til kontraktsrettslige spørsmål. Corinne har også i en årrekke vært sensor i juridiske fag ved Norges Handelshøyskole.