Nye HMS forskrifter

04 Jan 2012

I en pressemelding fra Arbeidsdepertamentet den 6. desember 2011 ble det varslet at 47 av dagens HMS forskrifter til arbeidsmiljøloven ville bli erstattet av 6 nye, for å få en […]

I en pressemelding fra Arbeidsdepertamentet den 6. desember 2011 ble det varslet at 47 av dagens HMS forskrifter til arbeidsmiljøloven ville bli erstattet av 6 nye, for å få en mer helhetlig struktur i regelverket.

De nye forskriftene er nå på plass, men trer først i kraft fra 1. januar 2013. Du kan lese forskriftene her:

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner

Om forfatteren

Tor André Ulsted
Tor André Ulsted Tor André Ulsted er senioradvokat ved vårt kontor i Bergen, hvor han er tilknyttet entrepriserettsavdelingen. Han er spesialisert innen bygge- og anleggskontrakter og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han holder også jevnlig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. I tillegg til bygg- og anleggsjuss er Ulsted spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.