Ny NS 3940 – måling av areal og volum

11 Jun 2012

NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden. Det kan meldes om flere […]

NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden.

Det kan meldes om flere betydelige endringer i den nye utgaven.

 
 
   

  • Skillet mellom arealer og volumer er tydeligere
  • Begrepene bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er definert og samordnet med byggteknisk forskrift og veiledningen T-1459 Grad av utnytting
  • Antall areal- og volumbegreper er redusert
  • Målereglene er enklere, slik at man forhåpentligvis reduserer faren for misforståelser

Sammen med standarden er det også gitt ut to nye veiledninger:

  1. “Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger,” som skal vise hvilke arealenheter som nyttes ved kjøp/salg av boliger og fritidsboliger, og hvordan disse arealene måles. Boligareal (BOA) som begrep utgår helt, fordi uttrykket har medført misforståelser/konflikter.
  2. “Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg,” som inneholder ytterligere presiseringer og stiller to tilleggskrav til måleverdighet.

Standarden kan bestilles hos Standard Online.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.