,

Ny klagenemnd for håndverkertjenester

Flere bransjeorganisasjoner har nå gått sammen om å etablere en ny klagenemnd for håndverkertjenester; Håndverkerklagenemnda. Denne var i drift mellom 2008 og 2011, men ble nedlagt da Forbrukerrådet trakk seg ut av samarbeidet i 2011. Nå gjenoppstår nemnda.

I følge tatt fra Prognosesenteret vil nordmenn i år bruke over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av hus og hytter. Samtidig forekommer det feil og mangler for nærmere 15 milliarder kroner som må utbedres. Det er således ikke overraskende at det oppstår en del tvister i den forbindelse. Istedenfor en fordyrende rettsak kan tvisten først bringes inn for klagenemnda. Forutsetningene er at saken skal løses etter håndverkertjenesteloven, at tvisten gjelder verdier over kr 5000, og at håndverkeren er medlem av en av følgende foreninger:

  • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
  • Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
  • Norske Anleggsgartnere (NAML)
  • NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene
  • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL)
  • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen, og behandling i nemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet. For deg som er håndverker er det greit å vite at du velger selv hvordan du skal forholde deg til vedtaket: I motsetning til vedtak som er fattet i Forbrukertvistutvalget, har ikke Håndverkerklagenemndas vedtak virkning som en dom. Imidlertid vil et vedtak kunne gi deg en føring på hvor god sak du har, og vedtaket kan dessuten bli vektlagt i en eventuell rettsak.

Les mer om Håndverkerklagenemnda på dens hjemmeside her.