,

NHO setter søkelys på offentlige anskaffelser

NHO relanserer nå Næringslivets forum for offentlige anskaffelser (NFOA). NHO ønsker med dette å skape en ny arenea for diskusjon mellom aktørene i de offentlige anskaffelsesprosessene. Det er ønskelig å trekke til seg deltagere fra tilbyderne, oppdragsgiverne, rådgiverne og andre som befatter seg med offentlige anskaffelser.

NFOA skal møtes fire ganger i året. Samlingene ledes av NHO- advokat Arnhild Dordi Gjønnes.