Nå kan utløpte tilbud gjenopplives – nye regler om vedståelsesfrist

18 Sep 2012

I forbindelse med den nylig gjennomførte revisjon av anskaffelsesregelverkets sanksjonsregler, ble det også foretatt endringer av reglene om vedståelsesfrist. Vedståelsesfrist er den tiden tilbyderen er forpliktet til å vedstå seg […]

I forbindelse med den nylig gjennomførte revisjon av anskaffelsesregelverkets sanksjonsregler, ble det også foretatt endringer av reglene om vedståelsesfrist. Vedståelsesfrist er den tiden tilbyderen er forpliktet til å vedstå seg tilbudet, med andre ord vil ikke tilbyderen lengre være bundet av tilbudet når fristen har løpt ut.

Tidligere har det vært lagt til grunn at et tilbud ikke lenger kan betraktes som et gyldig dersom vedståelsesfristen først har løpt ut. Dette gjaldt også i tilfeller hvor tilbyderen eksplisitt opprettholdt sitt opprinelige tilbud. I tilfeller hvor oppdragsgivere har inngått kontrakt basert på et utløpt tilbud, har KOFA lagt til grunn at det er begått en ulovlig direkteanskaffelse.

Gjennom endringen som trådte i kraft den 1. juli 2012 har oppdragsgiverne nå fått adgang til å forespørre tilbyderne om å forlenge fristen også etter at fristen er løpt ut. En betingelse for at en slik ”gjenoppliving” kan finne sted er at fristforlengelsen skjer innen rimelig tid etter at fristen løp ut. En annen betingelse for å kunne forespørre leverandørene om å forlenge vedståelsesfristen eller fastholde tilbudene etter fristens utløp, er at dette ikke fører til en vesentlig endring av grunnlaget for konkurransen.

En eventuell forespørsel om forlengelse av fristen må gis til samtlige leverandører som ikke har blitt avvistJf. hhv. forskriftens §§ 11-10 eller 11-11 og §§ 20-12 eller 20-13.  eller fått sitt tilbud forkastet

Det gjelder ingen formkrav til hvordan fristforlengelse skal skje. Det innebærer at en muntlig bekreftelse i utgangspunktet er tilstrekkelig. Ut fra bevishensyn anbefales det imidlertid at fristforlengelser foretas skriftlig, og at eventuelle muntlige fristforlengelser følges opp med en skriftlig bekreftelse.

 

Om forfatteren

Åshild Fløisand
Åshild Fløisand Åshild Fløisand er partner ved vårt kontor i Bergen. Hun har spesialkunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser og om entrepriserett. Hun bistår byggherrer, entreprenører og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen.

2 Comments

 1. Hva skjer om noen av tilbyderne aksepterer fristforlengelse mens andre ikke gjør det?

 2. Åshild Fløisand says:

  Viser til spørsmål om betydningen av at bare noen av tilbyderne forlenger vedståelsesfristen. Dette er et høyst relevant spørsmål og problemstillingen settes hyppig på spissen.

  Det er opp til hver enkelt tilbyder hvorvidt denne ønsker å forlenge vedståelsesfristen
  (eller fastholde tilbudet etter fristens utløp.) Det stilles i denne sammenheng ikke krav til
  hvem eller hvor mange leverandører som faktisk forlenger vedståelsesfristen/fastholder
  sitt tilbud, selv om dette kan ha innvirkning på konkurransesituasjonen. Om man har ti
  tilbydere og èn sier nei til å forlenge tilbudet, fortsetter konkurransen med ni tilbydere.
  Om ni sier nei, fortsetter konkurransen med ett tilbud.

  Grunnen til at man åpner for å forlenge vedståelsesfristene (og sågar til å fastholde tilbudene etter at fristen er løpt ut) er at lovgiver ønsker effektivitet i anskaffelsene og best mulig ressursutnyttelse av offentlige midler. Dersom det var et krav at alle samtykket til forlengelsen ville en tilbyder som ikke vant frem i konkurransen enkelt kunne “blokkere” kontrahering ved å nekte å forlenge vedståelsesfristen. Dette er ikke ønskelig, og derfor er det ikke krav om at alle forlenger/fastholder.