,

– Men vi kjenner jo hverandre godt…

Parter som har samarbeidet over lengre tid vil kanskje føle at behovet for formelle avtaler ikke er så stort. Den dagen det oppstår en feil som enten kjører det ene eller det andre firmaet i grøfta vil en lett kunne komme til angre på at en ikke hadde avtalt noe nærmere om risikofordelingen.

Under finner du et innlegg fra Vestfold Blad som gjelder nettopp en slik situasjon: