Kurs i utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406

Vi holder todagers kurs for Standard Online om utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er de to sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. Standardene er viktige for forståelsen av kontraktsstrukturen i bygg- og anleggsbransjen.

Dato/Sted:      20.og 21.mai 2014, Bergen

Klikk her for mer informasjon om kurset.

Påmelding:
Send en e-post til salg@standard.no for å melde deg på kurset. Du kan alternativt eller ringe oss på telefon 67 83 87 00.