Kurs i totalentreprise – NS 8407

08 May 2014

Tor Anthon Christiansen holder heldagskurs for Standard Online om totalentreprise – NS 8407. I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til […]

Tor Anthon Christiansen holder heldagskurs for Standard Online om totalentreprise – NS 8407.

I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger, og gir deg innføring i en viktig standard.

Dato:      5. juni 2014

Sted:       Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Klikk her for mer informasjon om kurset.

Påmelding:
Send en e-post til salg@standard.no for å melde deg på kurset, ev. ringe Standard Online på telefon 67 83 87 00.

Om forfatteren

Tor Anthon Christiansen
Tor Anthon Christiansen Tor Anthon Christiansen er advokat/partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, og leder firmaets faggruppe for entrepriserett som består av 25 advokater. Han har lang erfaring som rådgiver og prosedyreadvokat for entreprenører, byggherrer og konsulenter, og har bl.a. arbeidet mye med store samferdselsprosjekter for vei og jernbane (tunneler, broer etc.). I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online og Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Leave a Comment