Kunnskapsløft på Norges tak

Entrepriserettsforeningen i Bergen arrangerer sitt fjerde årlige seminar på Finse 26-27 april. Professor Lasse Simonsen tar for seg usikre/omtrentlige angivelser i kontrakt, knyttet til pris og overtakelsesdato. Hvilke plikter legger slike på entreprenøren? Og hvilke rettigheter får oppdragsgiveren?
Temaene for årets seminar vil være:

  • prisoverslag og usikre fristangivelser
  • overtakelse etter NS 8407 sett i forhold til nye regler om ferdigattest
  • nye håndhevingsregler i offentlige anskaffelser
  • posisjonering i prosjektgjennomføringen

Dessuten får deltakerne fråtse i frisk luft og sosial glede. Seminaret gir bedre mulighet til faglig diskusjon og  fordypning enn på Holmsbu, til meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Ønsker du å delta? Last ned invitasjonen her. Det er få dager igjen til påmeldingsfristen, men foreningen mottar påmeldinger så lenge der er ledige hotellrom.