Kunnskapsløft på Norges tak

07 Mar 2012

Entrepriserettsforeningen i Bergen arrangerer sitt fjerde årlige seminar på Finse 26-27 april. Professor Lasse Simonsen tar for seg usikre/omtrentlige angivelser i kontrakt, knyttet til pris og overtakelsesdato. Hvilke plikter legger slike […]

Entrepriserettsforeningen i Bergen arrangerer sitt fjerde årlige seminar på Finse 26-27 april. Professor Lasse Simonsen tar for seg usikre/omtrentlige angivelser i kontrakt, knyttet til pris og overtakelsesdato. Hvilke plikter legger slike på entreprenøren? Og hvilke rettigheter får oppdragsgiveren?
Temaene for årets seminar vil være:

  • prisoverslag og usikre fristangivelser
  • overtakelse etter NS 8407 sett i forhold til nye regler om ferdigattest
  • nye håndhevingsregler i offentlige anskaffelser
  • posisjonering i prosjektgjennomføringen

Dessuten får deltakerne fråtse i frisk luft og sosial glede. Seminaret gir bedre mulighet til faglig diskusjon og  fordypning enn på Holmsbu, til meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Ønsker du å delta? Last ned invitasjonen her. Det er få dager igjen til påmeldingsfristen, men foreningen mottar påmeldinger så lenge der er ledige hotellrom.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.

Comments are closed.