Hvem er «byggherren» når kommunen er byggherre?

Da vi avholdt Forum for bygg- og anleggsrett i Bergen i går dukket det opp et interessant spørsmål vedrørende bestemmelsen om grunnforhold i NS 8407 pkt. 23.1. Det fremgår av bestemmelsens tredje ledd at;

«Byggherren plikter i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget å opplyse om forhold ved grunnen, byggeområdet og dets omgivelser som han kjente eller måtte kjenne til, og som det var nærliggende å anta at totalentreprenøren hadde interesse av å få.»

Det jobber mange flinke folk i kommunene rundt om i landet. Noen driver med utbyggingsprosjekter, andre driver med planbehandling, byggesaksbehandling, vann- og avløp etc. Så er spørsmålet: Omfatter begrepet «Byggherren» i NS 8407 pkt. 23.1 tredje ledd alle fagområder i kommunen, eller bare utbyggingsenheten? Må kommunen sørge for å opplyse i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget om forhold ved grunnen som personer i planavdelingen, byggesaksavdelingen, vann- og avløpsavdelingen etc. har kunnskap om?

Spørsmålet er uavklart i standarden, så vi tar gjerne imot synspunkter på hvordan bestemmelsen skal forstås.