Husk varsling ved streik

13 Apr 2012

Hvis det ikke blir enighet mellom partene innen kl 24:00 førstkommende mandag vil det bli storstreik i byggenæringen. På bygg.no ligger oversikten over hvilke selskaper som blir rammet og hvor […]

Hvis det ikke blir enighet mellom partene innen kl 24:00 førstkommende mandag vil det bli storstreik i byggenæringen. På bygg.no ligger oversikten over hvilke selskaper som blir rammet og hvor mange som tas ut i de enkelte selskapene, se link.

Ved forsinkelse som skyldes streik har partene krav på fristforlengelse, jf. NS 8406 pkt. 20, NS 8405 og NS 8415 pkt. 24.3, NS 8407 og NS 8417 pkt. 33.3, samt NS 3431 og NS 3406 pkt. 22.2.1. For at kravet ikke skal gå tapt må fristforlengelse varsles ”innen rimelig tid” i henhold til NS 8406 pkt. 20. Etter de andre standardene skal kravet varsles ”uten ugrunnet opphold”, jf. NS 8404 og NS 8415 pkt. 24.4, NS 8407 og NS 8417 pkt. 33.4 samt NS 3431 og NS 3406 pkt. 22.5.

Tilsvarende gjelder for kontrakter om oppføring av bolig til forbruker, jf. bustadoppføringslova § 11. Forbrukeren skal ha melding “utan ugrunna opphald”.

Om forfatteren

Tor André Ulsted
Tor André Ulsted Tor André Ulsted er senioradvokat ved vårt kontor i Bergen, hvor han er tilknyttet entrepriserettsavdelingen. Han er spesialisert innen bygge- og anleggskontrakter og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han holder også jevnlig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. I tillegg til bygg- og anleggsjuss er Ulsted spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.