Husk å varsle fristforlengelse pga. ekstremvær

Det er ekstremvær i store deler av landet om dagen. Så ekstremt mange steder at det er grunnlag for å kreve fristforlengelse. Vilkåret er likt i alle standardene. Det må foreligge ”ekstraordinære værforhold”, se for eksempel NS 8405 pkt. 24.3, NS 3431 pkt. 22.2.1.

Husk at dere har en plikt til å varsle den andre parten hvis dere mener at værforholdene vil påvirke fremdriften. Dette gjelder både byggherren og entreprenører. Hvis dere mener at vilkåret er oppfylt, så ikke vent med å varsle. Få varselet av gårde og husk å ta bilder eller lignende for å kunne dokumentere påstanden senere.