Høstens kurs for Standard Norge/Standard Online AS

Bergen

10.10.2017   NS 8405 – NS 8406
17.10.2017   Totalunderentreprise – NS 8417
01.11.2017   Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407
02.11.2017   NS 3420 – praktisk bruk og rettspraksis
11.11.2017   Totalentreprise – NS 8407
23.11.2017  Totalentreprise – NS 8407 (to-dagers)

Oslo (Lysaker)

30.08.2017   NS 8405 – NS 8406
31.08.2017   NS 8407 – Totalentreprise
20.09.2017   Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid
28.09.2017   Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407
18.10.2017   NS 8405 – NS 8406
19.10.2017   NS 8407 – Totalentreprise
31.10.2017   NS 8406- Forenklet norsk bygge – og anleggskontrakt
07.11.2017   NS 8415 Underentreprise
08.11.2017   NS 8417 Totalunderentreprise
14.11.2017   Rett standardkontrakt til rett tid
23.11.2017   Sluttoppgjør etter NS 8405, NS8406 og NS 8407

Tromsø

24.10.2017   NS 8405 – NS 8406
25.10.2017   NS 8407 – Totalentreprise

Fullstendig oversikt finner du her