Fylkesmann på villspor

10 Oct 2014

Byggejuss-bloggerne og advokatene Lars Alsaker og Karl Erik Bernt måtte den 9. oktober rykke ut i BT for å slå fast at det er kommunene som bestemmer arealplaner, og ikke Avinor.

Bakgrunnen var at fylkesmann Lars Sponheim hadde pålagt Bergen og fem omegnskommuner å følge Avinor sine nye støykart til grunn for all plan- og byggesaksbehandling. I følge Avinors prognoser for støy fra Flesland flyplass, ville dette båndlegge et enormt areal og få betydning for tusenvis av grunneiere i disse kommunene. Advokatene går i denne kronikken  i rette med Fylkesmannen og slår fast at slik rådighetsbegrensing som Fylkesmannen pålegger ikke er gyldig før den har vært gjenstand for korrekt planbehandling i de demokratisk valgte organer som er satt til å håndtere slike saker.

Klikk her for å gå til artikkelen.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.

Comments are closed.