Fylkesmann på villspor

Byggejuss-bloggerne og advokatene Lars Alsaker og Karl Erik Bernt måtte den 9. oktober rykke ut i BT for å slå fast at det er kommunene som bestemmer arealplaner, og ikke Avinor.

Bakgrunnen var at fylkesmann Lars Sponheim hadde pålagt Bergen og fem omegnskommuner å følge Avinor sine nye støykart til grunn for all plan- og byggesaksbehandling. I følge Avinors prognoser for støy fra Flesland flyplass, ville dette båndlegge et enormt areal og få betydning for tusenvis av grunneiere i disse kommunene. Advokatene går i denne kronikken  i rette med Fylkesmannen og slår fast at slik rådighetsbegrensing som Fylkesmannen pålegger ikke er gyldig før den har vært gjenstand for korrekt planbehandling i de demokratisk valgte organer som er satt til å håndtere slike saker.

Klikk her for å gå til artikkelen.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder Bygg- og anleggsgruppen i Steenstrup Stordrange. Han holder jevnlige kurs om entrepriserett og prosedyreteknikk/sakførsel. Alf Johan er spesialisert innen kontraktsrett og fast eiendom. Han har i flere år arbeidet særskilt med juridisk rådgivning innen bygg- og anleggssektoren, og har i 10 år ledet Entrepriserettsforeningen i Bergen.

Leave a Comment