Skjerpede regler om overtakelse

24 Feb 2012

Forum for bygg og anleggsrett er godt i gang over det ganske land. Nå er det overtakelse som står i fokus. Vi fokuserer spesielt på de nye reglene som følger […]

Forum for bygg og anleggsrett er godt i gang over det ganske land. Nå er det overtakelse som står i fokus. Vi fokuserer spesielt på de nye reglene som følger av NS 8407 om totalentreprenørens plikt til å levere både FDV og annen dokumentasjon (etter kontroller, prøving, innregulering mv.) til byggherren senest tre uker før overtakelsesforreningen. Dersom man kan legge til grunn at en slik innreguleringsprosess vil ta ca. 4 uker, må entreprenøren faktisk varsle byggherren om kontroll, prøving og innregulering iht. NS 8407 pkt. 36.1 ca. 10 uker før planlagt overtakelse (!) Dette blir grundigere gjennomgått og forklart på Forumet.

I tillegg sammenligner vi de nye bestemmelsene om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse i plan- og bygningsloven med reglene om overtakelse i NS 8407. Vi kan konstatere at det er liten grad av samsvar mellom de forskjellige regelverkene. For å få ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelsesdato, og dermed unngå risikoen for at byggherren nekter å overta, bør totalentreprenøren søke kommunen senest tre uker før overtakelse, og helst før. Det er strenge krav til søknaden, medfølgende dokumentasjon og graden av ferdigstillelse for å få ferdigattest. Dersom søknaden ikke tilfredsstiller kravene, kan totalentreprenøren risikere å få den i retur, med ny saksbehandlingstid. I påvente av ferdigattest eller brukstillatelse risikerer totalentreprenøren at dagmulkten begynner å løpe.

Vår egen Tor André Ulsted har akkurat publisert en artikkel i Lov og Rett nr. 2/2012 om forholdet mellom bestemmelsene i det offentligrettslige regelverket og standardkontraktene. Les artikkelen her.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.