, , , ,

Skjerpede regler om overtakelse

Forum for bygg og anleggsrett er godt i gang over det ganske land. Nå er det overtakelse som står i fokus. Vi fokuserer spesielt på de nye reglene som følger av NS 8407 om totalentreprenørens plikt til å levere både FDV og annen dokumentasjon (etter kontroller, prøving, innregulering mv.) til byggherren senest tre uker før overtakelsesforreningen. Dersom man kan legge til grunn at en slik innreguleringsprosess vil ta ca. 4 uker, må entreprenøren faktisk varsle byggherren om kontroll, prøving og innregulering iht. NS 8407 pkt. 36.1 ca. 10 uker før planlagt overtakelse (!) Dette blir grundigere gjennomgått og forklart på Forumet.

I tillegg sammenligner vi de nye bestemmelsene om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse i plan- og bygningsloven med reglene om overtakelse i NS 8407. Vi kan konstatere at det er liten grad av samsvar mellom de forskjellige regelverkene. For å få ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelsesdato, og dermed unngå risikoen for at byggherren nekter å overta, bør totalentreprenøren søke kommunen senest tre uker før overtakelse, og helst før. Det er strenge krav til søknaden, medfølgende dokumentasjon og graden av ferdigstillelse for å få ferdigattest. Dersom søknaden ikke tilfredsstiller kravene, kan totalentreprenøren risikere å få den i retur, med ny saksbehandlingstid. I påvente av ferdigattest eller brukstillatelse risikerer totalentreprenøren at dagmulkten begynner å løpe.

Vår egen Tor André Ulsted har akkurat publisert en artikkel i Lov og Rett nr. 2/2012 om forholdet mellom bestemmelsene i det offentligrettslige regelverket og standardkontraktene. Les artikkelen her.