Forum for bygg- og anleggsrett: Rigg og drift

06 Apr 2016

Endringsarbeider, eller hindringer som byggherre svarer for, gir entreprenøren krav på tilleggsvederlag for den konkrete arbeidsoperasjon eller hindring, og fristforlengelse hvis endringen eller hindringen har påvirket framdriften.

Slik økning i arbeidsvolum eller arbeidstid vil typisk også føre til at ytelsene til rigg og drift må utvides eller forlenges, og det vil ofte påføre entreprenøren merkostnader. Standardkontraktene forutsetter at entreprenøren har krav på kompensasjon også for slike merkostnader, men beregningen av kompensasjonens størrelse kan være utfordrende. Blant annet derfor er det vanlig å bruke avtaleklausuler med standardiserte formler for justering av riggvederlaget. Praksis viser imidlertid at det også oppstår tvist om tolkningen av slike bestemmelser om riggregulering.

I dette frokostseminaret vil vi gå gjennom standardkontraktenes bestemmelser om justering av entreprenørens riggvederlag. Vi vil også gjennomgå vanlige avtaleklausuler med standardformler for riggregulering, og se på hvordan disse skal anvendes og om entreprenøren kan kreve riggkompensasjon utover det formlene åpner for.

I likhet med tidligere seminarer serverer vi frokost kl. 08.15. Foredraget starter kl. 08.30 og varer til kl. 10.30. Ingen seminaravgift.

Les mer om seminaret 12. april i Bergen her
Les mer om seminaret 14. april i Oslo her
Les mer om seminaret 14. april i Tromsø her

 

Om forfatteren

Eirik Birkelund
Eirik Birkelund Eirik Birkelund fast advokat og partner ved vårt kontor i Tromsø. Birkelund er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg, og arbeider særlig med spørsmål innenfor entreprise, fast eiendom og generell kontraktsrett.

Comments are closed.