Forum for bygg- og anleggsrett

Det nye året har startet, og vi har gleden av å invitere til nye frokostseminarer i Forum for bygg- og anleggsrett utover våren. Det vil bli sendt ut invitasjoner etter hvert som de enkelte seminarene nærmer seg, men det er også mulig å melde seg på ved å sende en e-post til entreprise@sands.no. Her er oversikten over vårens seminarer:

Overtakelsesfasen – hva må til for å unngå dagmulkt og tap av krav?

24.02.2012: Bergen og Tromsø

28.02.2012: Oslo, Trondheim og Stavanger

01.03.2012: Tønsberg

02.03.2012: Ålesund

Nytt sanksjonssystem i anskaffelsesregelverket

17.04.2012: Tønsberg

18.04.2012: Bergen

25.04.2012: Oslo

03.05.2012: Tromsø

Fremforhandling av utbyggingsavtaler

15.02.2012: Bergen (for kommuner) 

16.02.2012: Bergen (for utbyggere)

14.03.2012: Tromsø

27.03.2012: Oslo

28.03.2012: Stavanger

Bustadoppføringslova – utvalgte emner entreprenører bør kjenne til

05.06.2012: Bergen, Oslo, Trondheim  

06.06.2012: Stavanger og Tønsberg

12.06.2012: Tromsø og Ålesund