,

Forum for Bygg- og Anleggsrett

I november arrangerer vi nytt forum for bygg- og anleggsrett ved alle våre kontorer. Temaet er: Varslingsregimet i NS 8405. Vi serverer frokost fra kl. 08.30, og har deretter en faglig gjennomgang frem til kl. 10.30. Møtene er gratis og avholdes på disse dagene rundt om i landet:

Oslo: 1. november

Stavanger: 3. november

Bergen: 4. november

Ålesund: 7. november

Trondheim: 9. november

Tromsø: 11. november

Tønsberg: 15. november 

Påmelding kan sendes entreprise@sands.no