,

Forenklinger i SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Slik vi tidligere har skrevet om, foreslo regjeringen denne våren en del forenklinger i plan- og bygningsloven. Disse ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. Endringene skal bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil igjen skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest.

I etterkant har nye forskrifter vært på høring og endringene er ventet å være klare i begynnelsen av 2015, melder Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på sine nettsider. Når det gjelder forenklingene i byggesaksforskriften (SAK10) og bygningsdelen av plan- og bygningsloven, vil disse altså tre i kraft 1.7.2015.