Flystøy – et hinder for planlagte utbyggingsprosjekter

Bergens Tidende har i en artikkelserie den siste tiden satt fokus på konsekvensene av økt støy fra helikopter- og flytrafikk. Avinors prognoser for trafikkøkning ved norske lufthavner viser at svært mange vil bli berørt av den stadig voksende trafikken. Eksisterende boliger og næringsvirksomhet innenfor en vid radius fra en flyplass må forvente økt støy i de kommende årene. I tillegg har det kommet frem at den forventede flytrafikken også kan komme i konflikt med planlagte utbyggingsprosjekter som ligger i områder med høyt forventet støynivå (såkalt gul støysone).

Gjeldende kommuneplan i Bergen fastsetter en støygrense på Lden (måleenhet for støy) 55 dB for når det er tillatt med ny utbygging. Fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim, har imidlertid varslet at Fylkesmannen vil legge ned innsigelse for arealplaner der ikke den statlige retningslinjen for utestøy på Lden 52 dB legges til grunn. Tas Fylkesmannens innsigelse til følge, vil dette kunne torpedere flere planlagte utbyggingsprosjekter. Steenstrup Stordranges advokater mener det ikke er grunnlag for slik innsigelse da den enkelte kommune har adgang til å basere seg på en annen støygrense enn den statlige retningslinjen.

Her kan du lese Steenstrup Stordranges innlegg i debatten:

http://www.bt.no/meninger/debatt/Skivebom-fra-Sponheim–2915124.html

Problemstillingene er ikke unike for Bergen, men gjelder kommuner over hele landet der det er planer om utbygging i nærhet av lufthavner. Steenstrup Stordrange har tidligere uttalt seg om problemene knyttet til høyt støynivå som følge av den forventede økningen av fly- og helikoptertrafikken til Stavanger lufthavn Sola.

Les innlegget her:

http://www.aftenbladet.no/meninger/Vil-Sola-beskytte-sine-innbyggere-3171957.html