Finseseminaret 2013

15 Feb 2013

Entrepriserettsforeningen i Bergen gjennomfører sitt femte Finseseminar den 17-19. april 2013. Temaet denne gangen er “Det gode Prosjekt.” I seminaret gjennomgås prosjektets fem faser, og det vil bli fokusert på […]

Entrepriserettsforeningen i Bergen gjennomfører sitt femte Finseseminar den 17-19. april 2013. Temaet denne gangen er “Det gode Prosjekt.”

I seminaret gjennomgås prosjektets fem faser, og det vil bli fokusert på kritiske faktorer som øker muligheten til suksess for både byggherre, entreprenør og rådgiver. I tillegg behandles enkelte særlige temaer, som samspillsentreprise og regningsarbeid. Dessuten får alle fråtse i frisk luft og sosial glede!

Flere av årets forelesere er erfarne ledere fra byggebransjen som villig deler sine erfaringer. I tillegg kommer filosof Einar Øverenget (kjent bl.a. fra Nitimen på NRK) som bl.a. vil vektlegge kommunikasjonens betydning for et vellykket prosjekt.

Finseseminaret er en arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling innen byggebransjen. Seminaret egner seg for prosjektledere, entreprenører, jurister, advokater, ingeniører, arkitekter, innkjøpere mv.

Last ned invitasjonen her. Påmeldingsfrist er 1. mars.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.

Comments are closed.