Fallgruber ved oppføring av bolig til forbruker

01 Jun 2012

I vårens siste frokostseminar i ”Forum for bygg- og anleggsrett” retter vi fokus mot utbygging av bolig til forbrukere. Håndtering av kontrakter mot forbrukere kan være komplisert fordi kontraktene reguleres […]

I vårens siste frokostseminar i ”Forum for bygg- og anleggsrett” retter vi fokus mot utbygging av bolig til forbrukere.

Håndtering av kontrakter mot forbrukere kan være komplisert fordi kontraktene reguleres av bestemmelser i bustadoppføringslova som ikke alltid stemmer overens med systemet man er vant til i mer profesjonelle utbyggingskontrakter. For eksempel er det vesentlig forskjell på varsling etter standardkontraktene (NS 8405, 8406, 8407 mv.) og bustadoppføringslova ved krav på fristforlengelse og tilleggsvederlag.

Manglende kunnskap om sentrale emner i bustadoppføringslova medfører stor risiko for tap. Under seminaret vil vi presentere noen av de viktigste emnene i loven, herunder blant annet reglene om lovens virkeområde, entreprenørens omsorgs- og frarådningsplikt, endrings- og varslingsregimet, krav til sikkerhetsstillelse og gjennomføring av overtakelse.  

I likhet med tidligere seminarer serverer vi frokost kl 08:30 og fortsetter med en faglig gjennomgang frem til kl 10:30. Deltakelse er gratis. Forumet avholdes disse datoene ved våre kontorer:   

05.06.2012: Bergen, Oslo, Trondheim  

 06.06.2012: Tønsberg

 12.06.2012: Tromsø og Ålesund

Om forfatteren

Tor André Ulsted
Tor André Ulsted Tor André Ulsted er senioradvokat ved vårt kontor i Bergen, hvor han er tilknyttet entrepriserettsavdelingen. Han er spesialisert innen bygge- og anleggskontrakter og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han holder også jevnlig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. I tillegg til bygg- og anleggsjuss er Ulsted spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.