,

Fagseminar om offentlige anskaffelser i Bergen 13. desember

SANDS Advokatfirma DA har gleden av å invitere til nytt fagseminar i Bergen tirsdag den 13. desember 2011.

Program:

11.45:   Registrering og servering av kaffe

12.00:  De viktigste nyhetene i den nye totalentreprisestandarden NS 8407 –  hva bør offentlige oppdragsgivere være særlig oppmerksomme på.

Foredragsholder er Tor Andre Ulsted. Tor Andre er fast advokat i SANDS Advokatfirma DA. Hans spesialfelt er entrepriserett, herunder plan- og bygningsrett, og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere.

12.45:  Lunsj

13.15:  Innleide konsulenters erstatningsansvar – oppdragsgivers reklamasjonsplikt og reklamasjonsfrister.

Foredragsholder er Bjørn Tore Steffensen. Bjørn Tore er fast advokat i SANDS Advokatfirma DA. Hans spesialfelt er innen fast eiendom, med et hovedfokus på entrepriserett, kontraktsrett og plan- og bygningsrett.

13.45:  Forskriftens regler om totalforkastelse

Foredragsholder er Anja Johnsen Siverts. Anja er advokat i SANDS Advokatfirma DA. Hun arbeider med et vidt spekter av offentligrettslige problemstillinger med spesialisering innen offentlige anskaffelser.

14.15: Pause med servering av kaffe

14.30   Nyhetsoppdatering – gjennomgang av nye dommer og sentrale KOFA-avgjørelser

Foredragsholder er Åshild Fløisand. Åshild er senioradvokat i SANDS Advokatfirma DA. Hennes spesialfelt er offentlige anskaffelser og entrepriserett. Hun har lang erfaring som rådgiver for både oppdragsgivere og tilbydere i saker som gjelder offentlige anskaffelser.

15.00  Avslutning

Sted: Ricks selskapslokaler, Veiten 3, Bergen

Pris: kr 500,- pr person inkl lunsj

Påmelding til cme@sands.no/ 55 30 10 39