,

Fagseminar – offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har gleden av å invitere til nytt fagseminar i Bergen onsdag den 21. september 2011.

Program:

11.45:  Registrering og servering av kaffe

12.00: ndtering av feil i offentlige anskaffelsesprosesser

Vi ser nærmere på hvordan oppdragsgiver skal og bør gå frem dersom det er begått feil i en offentlig anskaffelsesprosess. Vi går gjennom ny lagmannsrettsdom som belyser vilkårene for avlysning av konkurranse og vi presenterer grensene for oppdragsgivers rettingsadgang

Foredragsholder er Åshild Fløisand. Åshild er senioradvokat i Steenstrup Stordrange. Hennes spesialfelt er offentlige anskaffelser og entrepriserett. Hun har lang erfaring som rådgiver for både oppdragsgivere og tilbydere i saker som gjelder offentlige anskaffelser.

12.45:  Lunsj

13.15:  Tolkning av kontrakter som er inngått etter anbudskonkurranser

Foredragsholder er Karl Erik Bernt. Karl Erik er advokat i Steenstrup Stordrange. Hans spesialfelt er innen fast eiendom og har særlig erfaring med utarbeidelse og oppfølging av offentlige kontrakter.

14.00:  Pause med servering av kaffe

14.15   Nyhetsoppdatering – gjennomgang av nye dommer og sentrale KOFA-avgjørelser

Foredragsholder er Halfdan Mellbye. Halfdan er advokat og partner i Steenstrup Stordrange. Hans spesialfelt er offentlig rett. Han har lang erfaring som rådgiver for både oppdragsgivere og tilbydere i saker som gjelder offentlige anskaffelser.

15.00  Avslutning

Sted: Ricks selskapslokaler, Veiten 3, Bergen

Pris: Kr. 500,- pr. person inkl. lunsj.

Påmelding til cme@steenstrup.no  / 55 30 10 39