Entreprenørrisikoen

Entrepriserettslig symposium i Bergen

28 Oct 2013

Symposiet “Entreprenørrisikoen revisited – hva har skjedd siden 1966 og hvor går veien videre?” arrangeres i Bergen mandag 11. og tirsdag 12. november 2013. Jusprofessor Tore Sandviks doktoravhandling “Entreprenørrisikoen” fra […]

Symposiet “Entreprenørrisikoen revisited – hva har skjedd siden 1966 og hvor går veien videre?” arrangeres i Bergen mandag 11. og tirsdag 12. november 2013.

Jusprofessor Tore Sandviks doktoravhandling “Entreprenørrisikoen” fra 1966 var et banebrytende arbeid som la en meget viktig del av grunnlaget for utviklingen av den norske entrepriseretten. Avhandlingen beskrev og analyserte fordelingen av risiko i ulike sammenhenger knyttet til entrepriserettslige kontrakter. 

Formålet med symposiet er å diskutere om og i hvilken grad Sandviks vurderinger fortsatt står seg. Programmet for symposiet innebærer at man i ulike foredrag gjennomgår hva som har skjedd i bygge- og anleggsbransjen, og hva som påvirker risikobildet mellom dem som er engasjert i gjennomføringen av bygge- og anleggsprosjekter – både nå og i fremtiden. Påmelding skjer til post@bfjr.no.

Les hele programmet her.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.

Comments are closed.