Entreprisedagen i Vest

03 Apr 2019

SANDS, Byggenæringens Landsforening, Kluge og EBA arrangerer for fjerde gang Entreprisedagen i Vest. Bransjen samles til faglig oppdatering torsdag 4. april, i Grand selskapslokaler i Bergen.

Årets hovedtema er kontraktsstrategier, særlig i offentlige byggeprosjekter:

 • Nye konkurranseformer gir nye forretningsmodeller i bygge- og anleggsbransjen
  v/ Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier
 • Kontrahering og kontraktstrategi sett i et entreprenørperspektiv
  v/ Arne Giske, konsernsjef Veidekke
 • Mellom barken og veden vol. 2
  v/ Samuel Skrunes, partner Kluge, Kari Sveva Dowsett, regiondirektør Multiconsult og Gunnar Størksen, eier HusGruppen
 • Samspill og verdioptimalisering – Hordaland Fylkeskommunes kontraktstrategi
  v/ Jostein Fjærestad, Eigedomsdirektør Hordaland Fylkeskommune
 • The Follo Game. Skråblikk på en av Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
  v/ Alf Johan Knag og Tor A. F. Ulsted, partnere SANDS

Det blir servert tapas med tilbehør etter programmet. Gå til påmelding.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.