Entreprisedagen i Vest

03 Apr 2019

SANDS, Byggenæringens Landsforening, Kluge og EBA arrangerer for fjerde gang Entreprisedagen i Vest. Bransjen samles til faglig oppdatering torsdag 4. april, i Grand selskapslokaler i Bergen.

Årets hovedtema er kontraktsstrategier, særlig i offentlige byggeprosjekter:

 • Nye konkurranseformer gir nye forretningsmodeller i bygge- og anleggsbransjen
  v/ Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier
 • Kontrahering og kontraktstrategi sett i et entreprenørperspektiv
  v/ Arne Giske, konsernsjef Veidekke
 • Mellom barken og veden vol. 2
  v/ Samuel Skrunes, partner Kluge, Kari Sveva Dowsett, regiondirektør Multiconsult og Gunnar Størksen, eier HusGruppen
 • Samspill og verdioptimalisering – Hordaland Fylkeskommunes kontraktstrategi
  v/ Jostein Fjærestad, Eigedomsdirektør Hordaland Fylkeskommune
 • The Follo Game. Skråblikk på en av Norges største jernbaneprosjekt – Follobanen
  v/ Alf Johan Knag og Tor A. F. Ulsted, partnere SANDS

Det blir servert tapas med tilbehør etter programmet. Gå til påmelding.

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder entreprisegruppen i SANDS. Han er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggsbransjen. Alf Johan holder jevnlige kurs og foredrag om entrepriserett, og har i 10 år ledet Entrepriserettsforeningen i Bergen.

Leave a Comment