,

Entreprisedagen i Vest 2024: Klima og miljø – 30% uforutsigbarhet?

I samarbeid med CMS Kluge og EBA Vestenfjelske arrangerer vi regionens viktigste bransjekonferanse.

Vi har gleden av å invitere til den syvende årlige Entreprisedagen i Vest, hvor vi setter søkelys på anskaffelser innen bygg- og anleggsbransjen. Årets tema er: «Klima og miljø – 30% uforutsigbarhet?»

Entreprisedagen i Vest er møteplassen for bransjeeksperter, inkludert ingeniører, arkitekter, ledere, jurister, byggherrer og fagpersoner, som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innen regelverket om landbasert entreprise. Vi vil diskutere overordnede perspektiver, praktiske implementeringer og juridiske problemstillinger knyttet til nye vektingskriterier i offentlige anskaffelser.

Faglig program

Overordnet Perspektiv
Direktør for bærekraft og samfunnspolitikk – Guro Hauge, NHO Byggenæringen

Direktør Anskaffelser – Cathrine Loennecken, BaneNOR
Bærekraftdirektør – Anders Waage Nilsen, Cowi

Kontrakter – Klima og miljø i praksis
Prosjektsjef Fellesprosjektet Arna-Stanghelle – Katrine Sælensminde Erstad, Statens vegvesen
Administrerende direktør i LAB Entreprenør – Gard Kvalheim

Juridisk perspektiv
Partner CMS Kluge, Fredrik Aadahl
Partner CMS Kluge, Samuel Skrunes
Partner SANDS, Alf Johan Knag
Panelsamtale

Tid | Sted | Pris

Sted: Grand Bergen (Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen)
Dato/Tid: 25. april 2024 Kl. 12.00 – Påfølgende (legendarisk) tapas m/drikke fra kl. 16.30
Pris: 1.950,- alt inkludert.

Meld deg på ved å sende epost til torhild.holgersen@ebav.no, (det er bindende påmelding) og bli med oss på Entreprisedagen i Vest 2024 for å være i forkant av utviklingen i bygg- og anleggsbransjen!

Vel møtt!