,

Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at den norske ordningen bryter med EUs energimerkingsdirektiv. ESA truer med å bringe saken inn for EFTA-domstolen hvis ikke Norge endrer ordningen.

Den norske ordningen ble innført i juli 2010 og har til formål å sikre at folk skal få informasjon som gjør det mulig å sammenligne boligers energieffektivitet. I det norske systemet er det lagt opp til at boligeiere enkelt kan skaffe seg energiattest for boligen sin ved selv å registrere opplysninger om boligens byggeår, størrelse, etasje, ventilasjon og byggematerialer på internett. 

Direktivet som ligger til grunn for den norske ordningen krever at energimerking av bygninger skal utføres på en uavhengig måte og av kvalifiserte eller godkjente eksperter. ESA mener Norge ikke oppfyller direktivets krav sålenge det er overlatt til boligeierne selv å foreta merkingen. På denne bakgrunn har ESA fremmet krav om endringer i ordningen. I Regjeringens svarbrev av 3. november er det bestridt at den norske ordningen strider mot direktivets krav.

Les regjeringens svar her

Blir ikke Norge og ESA blir enige kan ESA bringe saken inn for EFTA-domstolen.