• Leiligheter
,

Endring i søknadsreglene for våtromsarbeid i eksisterende bygg

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har varslet en endring i reglene knyttet til søknadsplikt for våtromsarbeid i eksisterende bygg. Bakgrunnen for endringen er at kravet om å benytte ansvarlig foretak ved våtromsarbeid har generert en betydelig saksbehandlingsbyrde, samtidig som de omfattende reglene hemmer bransjens aktivitet.

Det er på det rene at reglene nå skal forenkles, men det er foreløpig ikke klart hvilke krav som fremover skal gjelde for slikt arbeid. Navarsete har foreslått to ulike alternativer. Det ene forslaget går ut på at det pålegges en meldeplikt for slikt arbeid, men at det ikke stilles krav om ansvarlig foretak. Alternativet er å unnta våtromsarbeid i eksisterende bygg fra krav om søknad og melding.

En forenkling av de eksisterende søknadsregler fordrer imidlertid en forskriftsendring.  Navarsete planlegger å ha et forslag klart til høring like over påske, og håper dermed at de nye reglene kan tre i kraft på sensommeren.

Frem til forskriftsendingene er gjennomført, kan de som skal utføre våtromsarbeid i egen bolig eller fritidsbolig søke ansvarsrett som selvbygger. Dette innebærer at de selv står ansvarlige for kvaliteten på det arbeidet som utføres.

Les mer om Navarsetes bygningspolitikk i hennes innlegg fra Byggedagene 23. mars 2011.