, ,

Dom fra Høyesterett om prisoverslag

Det er ikke uvanlig at forbrukeren ber om prisopplysninger. I Høyesteretts dom 12.04.16 fremgår det at slike prisopplysninger normalt vil anses som prisoverslag i lovens forstand, og dermed være bindende for entreprenørens vederlag. Dommen innebærer at en entreprenør som ikke kan gi en realistisk prisopplysning enten må avstå fra å gi opplysningen eller være ekstremt tydelig på at opplysningene er svært usikre og at de ikke på noen måte har bindende virkning.

Entreprenøren må også være oppmerksom på at bestemmelsene i bustadoppføringslova § 41 og håndverkertjenesteloven § 32 ikke er avgrenset til tiden før avtaleinngåelse. Bestemmelsene dekker også prisopplysninger som gis i byggetiden.

Dommen kan du lese her.