Dom fra Høyesterett om prisoverslag

15 Apr 2016

Hvis en entreprenør gir "prisoverslag" til en forbruker setter det grenser for entreprenørens vederlag. Det følger av bustadoppføringslova § 41 andre ledd at vederlaget i slike tilfeller ikke kan "overstige den oppgjevne summen vesentleg, og høgst med 15 %". En tilsvarende regel finnes i håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd.

Det er ikke uvanlig at forbrukeren ber om prisopplysninger. I Høyesteretts dom 12.04.16 fremgår det at slike prisopplysninger normalt vil anses som prisoverslag i lovens forstand, og dermed være bindende for entreprenørens vederlag. Dommen innebærer at en entreprenør som ikke kan gi en realistisk prisopplysning enten må avstå fra å gi opplysningen eller være ekstremt tydelig på at opplysningene er svært usikre og at de ikke på noen måte har bindende virkning.

Entreprenøren må også være oppmerksom på at bestemmelsene i bustadoppføringslova § 41 og håndverkertjenesteloven § 32 ikke er avgrenset til tiden før avtaleinngåelse. Bestemmelsene dekker også prisopplysninger som gis i byggetiden.

Dommen kan du lese her.

 

 

Om forfatteren

Tor André Ulsted
Tor André Ulsted Tor André Ulsted er senioradvokat ved vårt kontor i Bergen, hvor han er tilknyttet entrepriserettsavdelingen. Han er spesialisert innen bygge- og anleggskontrakter og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han holder også jevnlig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. I tillegg til bygg- og anleggsjuss er Ulsted spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.