All posts in Nytt og nyhetsbrev

Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder

Høyesterett avsa 20. mai 2014 dom (HR-2014-1021) i en sak mellom en maskinentreprenør og en kommune om forståelsen av en enhetspriskontrakt med regulerbare mengder. Spørsmålet i saken var om entreprenøren […]

Dalende produktivitet i byggenæringen?

Et nytt notat beskriver flere metodiske svakheter ved dagens produktivitetsmålinger av byggenæringen. Det er en utbredt oppfatning av at produktiviteten i byggenæringen har vært avtagende de siste 10-15 årene. På […]

Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la torsdag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en […]

Nye tidsfrister for boligbygging?

Dagens tidsfrister ved både rammetillatelser og private vedtatte reguleringsplaner kan bli endret. Det foreslår i hvert fall Høyres boligpolitiske talsmann, Mudassar Kapur, når han i dag legger frem et nytt resolusjonsforslag for boligbygging […]

Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer

Arbeidstilsynet vil ta useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, og varsler nå om betydelige overtredelsesgebyrer for de som bryter arbeidsmiljølovgivningen. – Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst […]

Forum for bygg- og anleggsrett

Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare: OSLO Forum nr. 1: Taktisk prising, 10. mars 2014 Forum nr. 2: Rekkefølgebestemmelser, 29. april 2014 Forum nr. […]

Bygging av nye boliger falt med 43 prosent

Fra november 2012 til november i år falt igangsetting av nye boliger med 43 prosent. Det viser tall som Boligprodusentenes Forening la frem i dag. Videre viser tallene at salget av boliger i […]

For små og store kjøkkenentreprenører

Byggejuss.no oppfordrer landets byggenæring til å imponere med sine byggekunster på kjøkkenet frem mot jul. Gode fagarbeidere overlater ikke byggingen til tilfeldighetene. Få kyndig veiledning fra SINTEF Byggforsk sin nyeste versjon (2012) av […]

Nye håndverkerkontrakter

Standard Norge har fastsatt to nye kontrakter til håndverkertjenesteloven. De nye kontraktene er en totalrevisjon av håndverkerkontraktene, som har betegnelsene Byggblankett 3501 og 3502. Dette skriver Jørgen Birkeland, Standard Norge, i […]

Ny klagenemnd for håndverkertjenester

Flere bransjeorganisasjoner har nå gått sammen om å etablere en ny klagenemnd for håndverkertjenester; Håndverkerklagenemnda. Denne var i drift mellom 2008 og 2011, men ble nedlagt da Forbrukerrådet trakk seg ut av samarbeidet […]