All posts in Skatt og avgift

Frivillig registrering for utleie

Allikevel ikke krav om ”effektuert leiekontrakt” for å avbryte seks måneders fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør ved oppføring av nybygg. Ved oppføring av nybygg gir merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2, 1. ledd utleier […]

Revidert statsbudsjett 2014: med kommentarer fra SANDS Advokatfirma DA

Skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA kommenterer det reviderte statsbudsjettet for 2014. Skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA har tidligere kommentert Regjeringen Stoltenberg sitt budsjettforslag på skattesiden. Med de betydelige endringer som […]

Opprydding i avgiftsfellene

Myndighetenes oppfølging av merverdiavgiftsbestemmelsene er sterkt formalorientert. Dette gjelder spesielt for reglene om frivillig registrering for utleie og mange utleiere har opplevd at formalkravene gir rene avgiftsfeller. Det er imidlertid […]

Forum for bygg- og anleggsrett: Erfaringer fra Langemyhr-saken

Langemyhr-saken var fjorårets lengste og mest omtalte sak i grensefeltet entrepriserett og strafferett. Langemyhr og hans selskap ble etter fire års hardkjør frifunnet av Oslo tingrett i januar i år […]

Statsbudsjettet rammer byggebransjen: Slutt på skattefradrag for tap på datterselskaper

Mange entreprenører har gjennomført utbyggingsprosjekter i datterselskaper, såkalte single purpose selskaper. Dette gir redusert risiko for prosjektresultatet. Ordningen har dessuten vært skattemessig gunstig: Har prosjektet gått med underskudd, har morselskapet […]

Skattenytt fra statsbusjettet

Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem 6. oktober. Som vanlig inneholder det forslag til skatteendringer, både for personbeskatningen, næringsbeskatningen, eiendomsskatten og mva/indirekte skatter. Klikk her for å lese SANDS Advokatfirma […]

Merverdiavgift – etter avgiftsfritaket for arbeid på offentlig vei

Dagens avgiftsfritak for arbeid på offentlig vei vil trolig bli avviklet. Selv om reglene fortsatt gjelder kan det være aktuelt for utbyggere å allerede nå å ta hensyn til den varslede endringen.