Skatt og avgift


 • Høyesterett med presisering om indeksregulering og merverdiavgift ved motregning av dagmulkt
  ,

  Høyesterett med presisering om indeksregulering og merverdiavgift ved motregning av dagmulkt

  Forfattere: Wilhelm Glent, Vidar Johnsen og Corinne Silden Stephensen 7. mars 2023 avsa Høyesterett enstemmig dom HR-2023-411-A i tvist om sluttoppgjør for tunnelentreprise mellom Statens vegvesen som byggherre og Marti Nordnes DA som entreprenør. Entrepriseavtalen var inngått på grunnlag av NS 8406 og gjaldt bygging av ny parsell av E6 hvor den 5,7 km lange […]

  Les mer
 • Utsatt moms for omtvistede krav fra 1.1.2023
  ,

  Utsatt moms for omtvistede krav fra 1.1.2023

  Fra 1. januar 2023 har kreditor i tilvirkningskontrakter rett til å utsette innbetaling av merverdiavgift for fordringer som er omtvistet. Dette vil innebære en betydelig likviditetsfordel for bl.a. entreprenører i bygg- og anleggsbransjen.

  Les mer
 • Frivillig registrering for utleie
  ,

  Frivillig registrering for utleie

  Allikevel ikke krav om ”effektuert leiekontrakt” for å avbryte seks måneders fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør ved oppføring av nybygg. Ved oppføring av nybygg gir merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2, 1. ledd utleier en frist på seks måneder for å få på plass leietakerne. Etter utløpet av fristen har ikke utleier lenger adgang til å søke om tilbakegående […]

  Les mer
 • Revidert statsbudsjett 2014: med kommentarer fra SANDS Advokatfirma DA
  ,

  Revidert statsbudsjett 2014: med kommentarer fra SANDS Advokatfirma DA

  Skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA kommenterer det reviderte statsbudsjettet for 2014. Skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA har tidligere kommentert Regjeringen Stoltenberg sitt budsjettforslag på skattesiden. Med de betydelige endringer som Regjeringen Solberg er kommet med, så fryder skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA seg over å kommentere disse også. Trykk her for å lese kommentarene. Finansminister […]

  Les mer
 • Opprydding i avgiftsfellene

  Opprydding i avgiftsfellene

  Myndighetenes oppfølging av merverdiavgiftsbestemmelsene er sterkt formalorientert. Dette gjelder spesielt for reglene om frivillig registrering for utleie og mange utleiere har opplevd at formalkravene gir rene avgiftsfeller. Det er imidlertid nå håp om at de verste fellene snart kan være historie. Finansdepartementet har denne uken sendt på høring et forslag om endringer i merverdiavgiftsreglene knyttet […]

  Les mer
 • Forum for bygg- og anleggsrett: Erfaringer fra Langemyhr-saken
  , , ,

  Forum for bygg- og anleggsrett: Erfaringer fra Langemyhr-saken

  Langemyhr-saken var fjorårets lengste og mest omtalte sak i grensefeltet entrepriserett og strafferett. Langemyhr og hans selskap ble etter fire års hardkjør frifunnet av Oslo tingrett i januar i år for tiltalen som gjaldt bedrageri mot Oslo kommune. Langemyhr ble utsatt for sterke anklager fra Oslo kommune, politianmeldt og utestengt fra arbeidsplassene. Kontraktene ble hevet […]

  Les mer
 • Statsbudsjettet rammer byggebransjen: Slutt på skattefradrag for tap på datterselskaper
  ,

  Statsbudsjettet rammer byggebransjen: Slutt på skattefradrag for tap på datterselskaper

  Mange entreprenører har gjennomført utbyggingsprosjekter i datterselskaper, såkalte single purpose selskaper. Dette gir redusert risiko for prosjektresultatet. Ordningen har dessuten vært skattemessig gunstig: Har prosjektet gått med underskudd, har morselskapet har kunnet fått fradrag for tapet med skattemessig virkning. Har prosjektet gitt overskudd, har morselskapet kunnet ta det til inntekt som skattefritt utbytte. Denne ordningen […]

  Les mer
 • Skattenytt fra statsbusjettet
  ,

  Skattenytt fra statsbusjettet

  Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem 6. oktober. Som vanlig inneholder det forslag til skatteendringer, både for personbeskatningen, næringsbeskatningen, eiendomsskatten og mva/indirekte skatter. Klikk her for å lese SANDS Advokatfirma DA nyhetsbrev som kommenterer forslagene. Et par av forslagene som er spesielt aktuelle for byggenæringen kommenteres særskilt her på bloggen. Alf Johan KnagAlf Johan Knag […]

  Les mer
 • Merverdiavgift – etter avgiftsfritaket for arbeid på offentlig vei
  ,

  Merverdiavgift – etter avgiftsfritaket for arbeid på offentlig vei

  Dagens avgiftsfritak for arbeid på offentlig vei vil trolig bli avviklet. Selv om reglene fortsatt gjelder kan det være aktuelt for utbyggere å allerede nå å ta hensyn til den varslede endringen.

  Les mer

Søk