All posts in Foreldelse

Reklamasjon og foreldelse – uavhengige regelsett

Krav kan tapes ved manglende eller for sen reklamasjon. Det er imidlertid like viktig å huske på et annet regelsett, foreldelsesbestemmelsene, som løper parallelt og uavhengig av reklamasjonsfristene.

Pass opp for foreldelse – del 2

I forrige innlegg om foreldelse viste jeg til at den alminnelige foreldelsesfristen er på tre år, men når begynner denne å løpe? Hovedregelen er at fristen regnes fra den dag […]

Pass opp for foreldelse

Noen vil tenke at dette er rimelig elementært, men rett som det er støter vi på tilfeller hvor det gjelder å hive seg rundt for å unngå at krav skal […]