All posts in Forbrukerentreprise

Bygg- og anleggsbransjen varsles om store gebyrer

Arbeidstilsynet vil ta useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, og varsler nå om betydelige overtredelsesgebyrer for de som bryter arbeidsmiljølovgivningen. – Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst […]

Hvem får rabatten på byggevarene: entreprenøren eller byggherren?

Det er ikke uvanlig at entreprenører får rabatter på materialer hos sine leverandører. I tilfeller hvor rabattene er særskilt gode – f.eks. 50 % – kan følgende spørsmål bli aktuelt: skal […]

I retten

Innenfor standarden – Men utenfor loven?

Faglig godt arbeid etter byggestandarden, fastslår takstmannen. Men det utelukker ikke nødvendigvis at boligen har mangler etter bustadoppføringslova. Det er konklusjonen Agder lagmannsrett trakk i saken (LA-2012-134755) mellom en entreprenør og […]

Arkitekttegning

Må FDV-dokumentasjon følge med «alt» som bygges?

I byggebransjen ser det ut til å ha utbredt seg en oppfatning om at man må ha FDV-dokumentasjon på det meste som bygges; smått som stort. Det kan derfor være […]

Bygging av nye boliger falt med 43 prosent

Fra november 2012 til november i år falt igangsetting av nye boliger med 43 prosent. Det viser tall som Boligprodusentenes Forening la frem i dag. Videre viser tallene at salget av boliger i […]

Nye håndverkerkontrakter

Standard Norge har fastsatt to nye kontrakter til håndverkertjenesteloven. De nye kontraktene er en totalrevisjon av håndverkerkontraktene, som har betegnelsene Byggblankett 3501 og 3502. Dette skriver Jørgen Birkeland, Standard Norge, i […]

Ny klagenemnd for håndverkertjenester

Flere bransjeorganisasjoner har nå gått sammen om å etablere en ny klagenemnd for håndverkertjenester; Håndverkerklagenemnda. Denne var i drift mellom 2008 og 2011, men ble nedlagt da Forbrukerrådet trakk seg ut av samarbeidet […]

Oppføring av bolig: Kan forbruker nekte å overta?

Bustadoppføringslova har regler om at byggesaken avsluttes ved overtakelse. Da inntrer det flere viktige rettsvirkninger. Lovens § 15 tredje ledd bestemmer at forbruker i noen tilfeller kan nekte å overta […]

Brukstillatelse og oppføring av bolig

I mange av kursene jeg har holdt i år har midlertidig brukstillatelse kommet opp som et tema, normalt i forbindelse med gjennomgangen av overtakelsesstandarden NS 8430 og overtakelsessystemene i NS […]

Nye kontrakter for håndverkertjenester – konfliktskapende ?

Standard Norge har nå to nye kontraktsutkast for håndverkertjenester liggende ute til høring (Byggblankett 3501 og 3502). Høringsfristen er 1. oktober 2012.   Størst spenning knytter det seg nok til […]