Entrepriserett


 • Regulering av rigg og drift

  I nesten alle sluttoppgjør kreves betaling for endringer. Nesten like ofte har endringene medført økte omkostninger for entreprenøren til rigg. Vederlag for riggøkningen er vanskelig og skaper ofte konflikter. Jeg skal i denne artikkel se nærmere på vilkårene for å kreve ekstra betaling i slike tilfelle, hva en kan kreve å få dekket og hvilke […]

  Les mer
 • Oppgjørsreglene når byggherren bestiller endringsarbeid

  Oppgjørsreglene når byggherren bestiller endringsarbeid

  Ikke sjelden oppstår situasjonen der byggherren bestiller et endringsarbeide, entreprenøren utfører arbeidet, men partene blir ikke enige om oppgjøret. Denne situasjon reguleres nå ganske detaljert i de nye standarder. Jeg vil nedenfor benytte NS 8405 som utgangspunkt etter de justeringene som ble gjort i oktober 2008. Tilsvarende bestemmelse i NS 8406 angis i en parentes. […]

  Les mer
 • Ny standard om totalentreprise

  Nå har vi endelig fått et innblikk i hva den nye og moderne avtalen som regulere totalentrepriser, vil innebære for entreprenører. Etter at standarden for utførelsesentrepriser, NS 3430, ble avløst av NS 8405 i 2004, har vi ventet lenge på tilsvarende oppgradering og modernisering av avtaleverket for totalentrepriser. Nå er utkastet til NS 8407 ute […]

  Les mer
 • Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

  Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

  På bakgrunn av en konkret sak og et foredrag jeg nylig hørte, fant jeg grunn til å undersøke overnevnte nærmere. Entreprenørens ansvarsområder er 1)oppfyllelse av kontraktsarbeidet, 2)ansvar ovenfor oppdragsgivers eiendom og/eller person og 3)ansvar overfor tredjemann, dvs. personer og ting som ikke har noe med kontraktsarbeidet å gjøre. Det første av disse områder vil aldri være dekket av entreprenørens ansvarsforsikring, og omtales derfor ikke i denne artikkel.

  Les mer
 • Dyr betalingsvegring for byggherre

  Dyr betalingsvegring for byggherre

  Er det slik at enkelte byggherrer spekulerer i at entreprenører ikke har ressurser til å forfølge konflikter rettslig?

  Les mer
 • Ansvarsforhold i underentrepriser – Praktiske råd ved spørsmål om forsinkelse

  I profesjonelle forhold benyttes ofte underentreprenører som ikke har noe direkte avtaleforhold med byggherren. For byggherren kan dette være hensiktsmessig dersom det oppstår spørsmål om forsinkelse eller mangler ved utførelsen. Da kan han for alle forhold holde seg til hovedentreprenøren. Er det i tillegg snakk om en totalentreprise har hovedentreprenøren overfor byggherren også ansvaret for […]

  Les mer
 • Gruppesøksmål øker prosjekteringsrisikoen

  Gruppesøksmål øker prosjekteringsrisikoen

  Ny kjennelse fra Borgarting lagmannsrett aktualiserer problemstillingen. Da den nye tvisteloven trådte i kraft ble det også for norske domstoler anledning til å anlegge gruppesøksmål. Et sentralt hensyn ved innføringen har vært at søksmål iblant bare vil være mulig dersom det kan skje kollektivt. Med andre ord hvis de enkeltes krav er så små at […]

  Les mer

Søk