All posts in Avhending av fast eiendom

Sjekkliste for konvertering fra næring til bolig

Her er tipsene for deg som ønsker å konvertere en næringseiendom fra næring til bolig.

Kjøp av næringseiendom for konvertering fra næring til boligformål er ingen ny øvelse. Et artig (og godt) eksempel er ombyggingen av silobygget på Grunerløkka (fra silo til studenthybler) ferdigstilt i 2001. Nå er konvertering mer aktuelt enn noen gang i Oslo som følge av økende boligknapphet.

I retten

Innenfor standarden – Men utenfor loven?

Faglig godt arbeid etter byggestandarden, fastslår takstmannen. Men det utelukker ikke nødvendigvis at boligen har mangler etter bustadoppføringslova. Det er konklusjonen Agder lagmannsrett trakk i saken (LA-2012-134755) mellom en entreprenør og […]

Ny standard = større trygghet ved boligkjøp?

15. mai lanseres en ny Norsk Standard, NS 3600, som angir krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte. I følge standard.no er NS 3600 utarbeidet for å angi […]

Bergen kommune frifunnet i sak om setningsskader

I går falt det dom i saken hvor beboerne i en bygård i Ladegårdsgaten i Bergen har fremmet krav om erstatning mot Bergen kommune. Mens beboerne ble tilkjent 80 millioner kroner […]

Ny NS 3940 – måling av areal og volum

NS 3940 har i en årrekke vært retningsgivende for areal- og volumberegninger av bygninger. Nå har Standard Norge nettopp kommet ut med en revisjon av standarden. Det kan meldes om flere […]