Fagartikler


  • ,

    Er eiendommens beliggenhet juridisk vernet?

    Kjøp av eiendom er for de fleste personer i Norge en stor privatøkonomisk investering, ikke bare i tomt og bygningsmasse, men også i beliggenhet. I et samfunn der mange betaler godt for å sikre seg attraktiv beliggenhet, kan for eksempel utsiktstap, økt støy og forurensning medføre både trivselstap og betydelig verdireduksjon. Ved fysiske mangler på […]

    Les mer


Søk