, , ,

Bygging av nye boliger falt med 43 prosent

Fra november 2012 til november i år falt igangsetting av nye boliger med 43 prosent.

Det viser tall som Boligprodusentenes Forening la frem i dag. Videre viser tallene at salget av boliger i november er ned 39 % i forhold til november i 2012. Salget av leiligheter er hele 54 % lavere enn november i fjor.

Ikke overraskende

Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret, uttaler til Aftenposten at han ikke er overrasket over de negative tallene.

– Når prisene synker generelt i markedet, synker salg og igangsetting av nybygg. Markedet er ekstremt konjunkturfølsomt og sårbart. Prisene er høye og marginene for utbygger små. Nybyggmarkedet rammes direkte, sier Øye

 Innstramming hos bankene

 – Bankene spiller ikke på lag med boligbransjen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding i dag. Kravet til egenkapital samt praksisen med å kreve at boligkjøpere skal selge sin gamle bolig før man kan kjøpe nytt, har gjort at boligsalget har stoppet opp. Jæger viser videre til at vi med dagens igangsettingstakt vil havne på ca 26 000 boliger i 2013. Dette er nesten 4 000 boliger færre enn i fjor. Jæger mener vi trenger å bygge 38 000 nye boliger hvert år for å ta unna befolkningsveksten. Han oppgir fordyrende tekniske forskrifter og tilbakeholdne banker som hovedårsakene til fallet i salg og igangsetting.

Fjern kravet om uavhengig kontroll

Boligprodusentenes Forening har formulert noen krav til myndighetene og bankene som foreningen mener de må ta hensyn til:

Krav til myndighetene:

 • Reduser egenkapitalkravet til 10 %

• Iverksett utredning vedrørende endring av garantibestemmelsene i Bustadoppføringslova

• La Husbanken bruke lånerammeen fortløpende, og øk rammene når lånerammen på 20 mrd er brukt opp

• Fjern foreslåtte endringer i permitteringsreglene

• Gjennomfør forenklinger i teknisk forskrift (TEK10)

• Fjern kravet om uavhengig kontroll

Krav til bankene:

 • Spill på lag med boligbransjen

• Stopp praksis med å kreve at boligkjøpere skal selge sin gamle bolig før man kan kjøpe nytt

• Gi mellomfinansiering ved boligkjøp

Hele pressemeldingen kan du lese her.