Byggfeil koster dyrt

Dagens næringsliv skriver 20. februar om Cecilie Hassum som ble lam fra livet og ned da en 75 kilo tung markise falt ned og traff ryggen hennes på en uteservering i Oslo. Saken havner nå etter alt å dømme i retten. Årlig koster byggfeil samfunnet fire milliarder kroner.

Granskningsrapporten i saken som gjelder Cecilie Hassum slår i følge Dagens Næringsliv fast at årsaken til at markisen falt ned, var at forankringslengden på treskruene som var brukt var kortere enn minstekravene. Skruene tålte således ikke belastningen av markisen.

Verken gårdeier eller leietaker erkjenner ansvar for forholdet. Spørsmålet om fordeling av risiko og ansvar for skader reguleres vanligvis i leiekontrakten. Det vil ofte bero på en konkret vurdering av leiekontrakten å fastslå hvor ansvaret skal plasseres i den enkelte sak.

Selv om det er relativt sjeldent at byggfeil medfører personskade, illustrerer saken om Cecilie Hassum med full tyngde hvor dramatiske konsekvensene kan bli. Dessverre er denne saken bare toppen av isfjellet. Sintef Byggforsks siste beregninger av byggfeil og skader viser at det koster samfunnet minst fire milliarder kroner årlig. Videre viser tallene at 75 % av skadene skyldes fuktskader. 40 % skyldes feil eller mangelfull prosjektering.