,

Byggenæringen i full fart!

I henhold til Statistisk sentralbyrå var omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten i Norge på 30 milliarder kroner i månedene september – oktober 2011. Dette tilsvarer en økning på 11,8 prosent fra året før. Den totale omsetningen for bygge- og anleggsnæringen var på 241 milliarder kroner i perioden januar – oktober 2011. Det er 10,6 prosent mer enn de ti første månedene året før. Bedrifter tilhørende næringshovedgruppen «oppføring av bygninger» økte omsetningen med 14 prosent. På topp ligger bygge- og anleggsbedriftene i Troms med en omsetningsvekst på hele 24,1 prosent. Den laveste veksten har bedriftene i Aust-Agder på 3,6 prosent.

Når det gjelder boligbygging ble det registrert igangsatt bygging av 7 384 boliger med totalt 992 000 kvadratmeter bruksareal til bolig i 4. kvartal 2011. Dette er en økning på 12,7 prosent sammenliknet med samme periode året før. Det var særlig byggingen av blokkleiligheter som sto for kraftig økning – hele 35,5 prosent sammenliknet med året før.

Byggenæringen ser ut til å gå en god tid i møte!