Brukervilkår

Takk for at du er aktiv på byggejuss.no. På forumet kan brukere kommentere, stille spørsmål og diskutere alle blogginnlegg.

 1. SANDS holder kommentarer under oppsyn og forbeholder seg retten til å redigere eller slette kommentarer.
 2. Ved bruk av kommentarfeltet forplikter du deg til kun å bruke kommentarfeltet til relevant innhold. Du godtar også å IKKE bruke kommentarfeltet på noen av de følgende måter:
  • Anvende det til undersøkelser, konkurranser, kjedebrev, søppelpost (spamming), direkte markedsføring eller lignende;
  • Gjenlegge opplysninger som innebærer straffbare injurier, oppvigling, hets mot folkegrupper, rasistiske bemerkinger, ulovlige voldsskildringer, barnepornografi eller annen pornografi eller annet uanstendig innhold;
  • Spre, publisere, distribuere eller sette opp oppslag med tekst eller andre opplysninger som kan oppleves som mobbing, ryktespredning, løgner, eller som inneholder uanstendig, vanærende eller krenkende språk eller tilbud om eller oppfordring til seksuelle tjenester;
  • Samle inn eller spre opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson (“Personopplysninger”) om andre, inkludert e-postadresser;
  • Lage en falsk identitet eller opptre som noen annen med det formål å villede andre;
  • Bruke, laste ned eller på annen måte kopiere eller forsyne noen med en liste over brukere av Internettsiden eller brukeropplysninger i enhver form;
  • Foreta handlinger som krenker andres opphavsrettigheter.
  • Anvende dette på en måte som du tror er ulovlig eller er usikker på om er lovlig.
 3. SANDS verken kontrollerer eller bekrefter riktigheten av innholdet i kommentarene og informasjonen som finnes på bloggen, og fraskriver seg derfor ethvert erstatningsansvar og eventuelt annet ansvar for innholdet i kommentarfeltet, samt den informasjon og materiale og opplysninger som til enhver tid finnes der. SANDS er heller ikke ansvarlig for noen handling (eller følger av slik) som følge av at du deler innhold med andre brukere.
 4. Forum for bygg og anleggsrett er en gratis tjeneste åpen for alle som måtte ønske å benytte den. Vi kan ikke gi råd for enkeltsaker på denne tjenesten. Dette er for å beskytte parter i saken og oss. Dersom du har behov for råd i forbindelse med en sak ber vi deg ta direkte kontakt med oss. Du finner kontaktdetaljer på www.sands.no