,

Betongbilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap

I februar i år omkom en 45-år gammel mann etter å ha kommet i klem mellom to betongbiler. Ulykken skjedde etter at en sjåfør hadde latt en betongbil stå med motoren i gang uten å ha satt på håndbrekket.

Sjåføren av bilen ble først siktet for brudd på veitrafikkloven og fikk førerkortet beslaglagt. Nå er tiltalen utvidet til også å gjelde uaktsomt drap. Dersom sjåføren dømmes etter tiltalen risikerer han inntil 3 års fengsel. Statsadvokaten har fremhevet at det må stilles ekstra strenge krav til maskinføreres aktsomhet når det er snakk som store og tunge maskiner med et stort skadepotensiale. De etterlattes bistandsadvokat har varslet at det ved rettssaken også vil bli fremmet krav om erstatning. Dette innebærer at sjåføren i tillegg til førerkortbeslag og fengelselstraff kan komme til å måtte dekke de etterlattes økonomiske tap som følge av dødsfallet.

Den tragiske hendelsen er en påminnelse om viktigheten av å ivareta sikkerhet. Saken viser hvor  store følger forsømmelser kan ha både for de som rammes og de som i ettertid holdes ansvarlig.