Anne Irene Ulveseth

Anne Irene Ulveseth Anne Irene Ulveseth er fast advokat ved vårt kontor i Bergen, hvor hun er tilknyttet avdelingene for fast eiendom og entreprise. Hun bistår både entreprenører, byggherrer og andre aktører innen bygg- og anleggsbransjen, og holder kurs innenfor plan- og bygningsrett og entrepriserett.

Posts

Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.

October 8, 2013

Miljøverndepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endring av plan- og bygningsloven. Ett av endringsforslagene går ut på at kommunen skal ha adgang til å sette gjennomføringsfristen for […]

En mer brukervennlig bygningslov (?)

August 19, 2011
Category: Fagartikler

En kort beskrivelse av enkelte av endringene i byggesaksdelen til plan- og bygningsloven, som ble vedtatt i 2009.

Nyttig å vite om nye byggesaksregler

August 19, 2011
Category: Fagartikler

Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2010. Reglene innfører krav om radonsperre og understreker kommunens plikt til å følge opp ulovligheter. Fra dette tidspunkt skjerpes også søknadsplikten for nye tiltak, og det stilles utvidede krav til utformingen av baderom i boenheter, publikumsbygg og arbeidsbygg.

All posts by Anne Irene Ulveseth

Høringsforslag om forlenget virkningstid for private planer m.m.

Miljøverndepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endring av plan- og bygningsloven. Ett av endringsforslagene går ut på at kommunen skal ha adgang til å sette gjennomføringsfristen for […]

En mer brukervennlig bygningslov (?)

En kort beskrivelse av enkelte av endringene i byggesaksdelen til plan- og bygningsloven, som ble vedtatt i 2009.

Nyttig å vite om nye byggesaksregler

Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven med forskrifter trådte i kraft 1. juli 2010. Reglene innfører krav om radonsperre og understreker kommunens plikt til å følge opp ulovligheter. Fra dette tidspunkt skjerpes også søknadsplikten for nye tiltak, og det stilles utvidede krav til utformingen av baderom i boenheter, publikumsbygg og arbeidsbygg.