Tor André Ulsted


 • Årets anlegg 2011: Dobbeltsporet Lysaker – Sandvika

  Vi gratulerer prosjektet Dobbeltspor Lysaker – Sandvika med utmerkelsen Årets Anlegg 2011! Byggherre: Jernbaneverket Rådgivere: Dagsone: Dr. ing. Aas Jakobsen – Tunnel: Multiconsult – Reguleringsplan: Asplan Viak -Jernbaneteknisk anlegg: Jernbaneverket – SHA og beredskap: Asenso Hovedkontrakter: Lysaker vest – Veidekke Entreprenør Skallum – Veidekke Entreprenør Fossveien – NCC Construction Sandvika øst – Skanska Norge Dagsone […]

  Les mer
 • Årets Bygg 2011: Oseana kunst- og kultursenter

  Vi gratulerer Oseana kunst- og kultursenter med utmerkelsen Årets Bygg 2011! Byggherre: Os kommune Prosjekt- og byggeledelse: Stracon/Straume Consult Arkitekt: Grieg Arkitekter Entreprenører: Stoltz Entreprenør, Vassbakk & Stol, Vestafjell, Walde Entreprenør Rådgivere: RIB og RIBr: Cowi – RIV og RIE: Multiconsult – RIAku: Kilde Akustikk – RIEnergi: Kan Energi – Rådg scene/kino: Kulturhusplan DA – […]

  Les mer
 • Rett til bruk – en utfordring ved overtakelse
  , ,

  Rett til bruk – en utfordring ved overtakelse

  At et byggverk er ferdigstilt betyr ikke det samme i NS 3431 som i plan- og bygningsloven. Det kan få store konsekvenser for generalentreprenørene – særlig etter ikrafttredelsen av ny plan- og bygningslov. Problemet er at endrede vilkår har redusert effekten av midlertidig brukstillatelse som bindeledd mellom standardens og plan- og bygningslovens krav til ferdigstillelsesgrad. […]

  Les mer
 • Kaos ved varsling av merutgifter etter NS 8407

  Totalentreprenørens krav på dekning av merutgifter etter den tidligere standarden fremgår av NS 3431 pkt. 26. Varslingsregimet fremgår av pkt. 26.2, som viser til systemet i pkt. 22.5. Systemet i pkt. 22.5 er slik at totalentreprenøren (1) skal varsle byggherren om krav på dekning av merutgifter ”uten ugrunnet opphold etter han er blitt klar over […]

  Les mer
 • Forum for bygg- og anleggsrett

  Det nye året har startet, og vi har gleden av å invitere til nye frokostseminarer i Forum for bygg- og anleggsrett utover våren. Det vil bli sendt ut invitasjoner etter hvert som de enkelte seminarene nærmer seg, men det er også mulig å melde seg på ved å sende en e-post til entreprise@sands.no. Her er […]

  Les mer
 • Nye HMS forskrifter

  Nye HMS forskrifter

  I en pressemelding fra Arbeidsdepertamentet den 6. desember 2011 ble det varslet at 47 av dagens HMS forskrifter til arbeidsmiljøloven ville bli erstattet av 6 nye, for å få en mer helhetlig struktur i regelverket. De nye forskriftene er nå på plass, men trer først i kraft fra 1. januar 2013. Du kan lese forskriftene her: Forskrift […]

  Les mer
 • ,

  Forum for Bygg- og Anleggsrett

  I november arrangerer vi nytt forum for bygg- og anleggsrett ved alle våre kontorer. Temaet er: Varslingsregimet i NS 8405. Vi serverer frokost fra kl. 08.30, og har deretter en faglig gjennomgang frem til kl. 10.30. Møtene er gratis og avholdes på disse dagene rundt om i landet: Oslo: 1. november Stavanger: 3. november Bergen: 4. […]

  Les mer
 • , , ,

  Hva skjer når et selskap går konkurs?

  Faktor Eiendom har begjært oppbud. Dermed er en gigantkonkurs i norsk målestokk et faktum, melder www.bygg.no. Faktor Eiendom er ikke det første selskapet til å bli tatt under konkursbehandling i år, og blir helt sikkert ikke det siste. Mange lurer sikker på hva som er prosessen i en konkurs, så vi har laget en kort […]

  Les mer
 • Hvem er «byggherren» når kommunen er byggherre?

  Da vi avholdt Forum for bygg- og anleggsrett i Bergen i går dukket det opp et interessant spørsmål vedrørende bestemmelsen om grunnforhold i NS 8407 pkt. 23.1. Det fremgår av bestemmelsens tredje ledd at; «Byggherren plikter i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget å opplyse om forhold ved grunnen, byggeområdet og dets omgivelser som han kjente eller måtte […]

  Les mer
 • Husk å varsle fristforlengelse pga. ekstremvær

  Husk å varsle fristforlengelse pga. ekstremvær

  Det er ekstremvær i store deler av landet om dagen. Så ekstremt mange steder at det er grunnlag for å kreve fristforlengelse. Vilkåret er likt i alle standardene. Det må foreligge ”ekstraordinære værforhold”, se for eksempel NS 8405 pkt. 24.3, NS 3431 pkt. 22.2.1. Husk at dere har en plikt til å varsle den andre […]

  Les mer

Søk