Tor André Ulsted


 • Vi holder kurs for Standard Online

  Vi holder kurs for Standard Online

  Steenstrup Stordrange har en samarbeidsavtale med Standard Online hvor vi stiller med kursholder til Standard Online sine kurs på Vestlandet. Her er link til kursene vi holder for Standard Online i høst: Kurs i Overtakelse av bygg og anlegg – NS 8430 Kurs i Norske bygge- og anleggskontrakter – NS 8405 og NS 8406 Kurs […]

  Les mer
 • ,

  Forum for bygg- og anleggsrett

  Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare: Seminar 1: Samspillkontrakter Oslo: 20.03.2013 Bergen: 11.03.2013 Ålesund: 01.03.2013 Trondheim: 27.02.2013 Tromsø: 20.03.2013 Seminar 2: Uavhengig kontroll Tønsberg: 16.04.2013 Oslo: 09.04.2013 Bergen: 09.04.2013 Ålesund: 24.04.2013 Trondheim: 17.04.2013 Tromsø: 24.04.2013 Seminar 3: Offentlige anskaffelser  Tønsberg: 11.06.2013 Oslo: 04.06.2013 Bergen: 04.06.2013 Ålesund: 05.06.2013 Trondheim: 10.06.2013 […]

  Les mer
 • Todagerskurs for Standard Online
  ,

  Todagerskurs for Standard Online

  Den 5. og 6. juni 2013 holder vi todagerskurs for Standard Online i Bergen. Kurset tar for seg NS 8405 og NS 8406. Du kan lese mer og melde deg på her. Tor André UlstedTor André Farsund Ulsted er partner i SANDS. Han har i mange år bistått aktører i bygg- og anleggsbransjen med kravshåndtering, […]

  Les mer
 • Vårens kurs for Standard Online

  Vårens kurs for Standard Online

  Vi har samarbeidsavtale med Standard Online om avholdelse av kurs i juridiske standardkontrakter i Bergen og Stavanger. Her er vårens kurs. Trykk på ønsket kurs for å se nærmere beskrivelse. 30.01.2013: Kurs i offentlige anskaffelser (Bergen), foredragsholder: advokat Åshild Fløisand 19.02.2013: Kurs i Norske bygge- og anleggskontrakter (Bergen) – NS 8405 og NS 8406, foredragsholder: advokat […]

  Les mer
 • Brukstillatelse og oppføring av bolig
  , ,

  Brukstillatelse og oppføring av bolig

  I mange av kursene jeg har holdt i år har midlertidig brukstillatelse kommet opp som et tema, normalt i forbindelse med gjennomgangen av overtakelsesstandarden NS 8430 og overtakelsessystemene i NS 8407 og bustadoppføringslova. Her er mine synspunkter på noen vanlige spørsmål:   1. Er det fortsatt mulig å få midlertidig brukstillatelse? Definitivt, ja. Det er […]

  Les mer
 • Kurs for Standard Online AS

  Kurs for Standard Online AS

  Advokat Tor André Ulsted i SANDS Advokatfirma DA faggruppe for bygg- og anleggsrett er fast foredragsholder for Standard Online AS. Selskapet er et datterselskap av Standard Norge AS, som utgir Norsk Standard. I høst holder han fem kurs i Bergen. Du kan lese mer om kurset ved å trykke på teksten: –          Kurs i Overtakelse av […]

  Les mer
 • Fallgruber ved oppføring av bolig til forbruker

  Fallgruber ved oppføring av bolig til forbruker

  I vårens siste frokostseminar i ”Forum for bygg- og anleggsrett” retter vi fokus mot utbygging av bolig til forbrukere. Håndtering av kontrakter mot forbrukere kan være komplisert fordi kontraktene reguleres av bestemmelser i bustadoppføringslova som ikke alltid stemmer overens med systemet man er vant til i mer profesjonelle utbyggingskontrakter. For eksempel er det vesentlig forskjell […]

  Les mer
 • ,

  Forvirrende protokoll til NS 8407

  NS 8407 inneholder en protokoll som for mange er mer forvirrende en klargjørende. Det fremgår av protokollens første avsnitt at den angir ”viktige forutsetninger for bruken av standarden.” Likevel fremgår det tydelig at ”kontrakten vil ikke bli ugyldig i tilfelle partene avviker fra de rammer for bruken som fremgår”. Samtidig fremgår det at ”slike avvik […]

  Les mer
 • ,

  Husk varsling ved streik

  Hvis det ikke blir enighet mellom partene innen kl 24:00 førstkommende mandag vil det bli storstreik i byggenæringen. På bygg.no ligger oversikten over hvilke selskaper som blir rammet og hvor mange som tas ut i de enkelte selskapene, se link. Ved forsinkelse som skyldes streik har partene krav på fristforlengelse, jf. NS 8406 pkt. 20, […]

  Les mer
 • Uavhengig kontroll utsatt, igjen

  Uavhengig kontroll utsatt, igjen

  Krav om uavhengig kontroll etter ny plan- og bygningslov er utsatt atter en gang. Det opplyser Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding 21.03.2010. Temaet ble også tatt opp av minister Liv Signe Navarsete i talen på Byggedagene 2012. Hovedproblemet synes å være uro rundt de nye reglene og at det ikke vil være nok kontrollforetak på plass […]

  Les mer

Søk