Tor André Ulsted

Senioradvokat

Tor André Ulsted Tor André Ulsted er senioradvokat ved vårt kontor i Bergen, hvor han er tilknyttet entrepriserettsavdelingen. Han er spesialisert innen bygge- og anleggskontrakter og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han holder også jevnlig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. I tillegg til bygg- og anleggsjuss er Ulsted spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

All posts by Tor André Ulsted

Forum for bygg- og anleggsrett

Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare: Seminar 1: Samspillkontrakter Oslo: 20.03.2013 Bergen: 11.03.2013 Ålesund: 01.03.2013 Trondheim: 27.02.2013 Tromsø: 20.03.2013 Seminar 2: Uavhengig kontroll Tønsberg: […]

Todagerskurs for Standard Online

Den 5. og 6. juni 2013 holder vi todagerskurs for Standard Online i Bergen. Kurset tar for seg NS 8405 og NS 8406. Du kan lese mer og melde deg […]

Vårens kurs for Standard Online

Vi har samarbeidsavtale med Standard Online om avholdelse av kurs i juridiske standardkontrakter i Bergen og Stavanger. Her er vårens kurs. Trykk på ønsket kurs for å se nærmere beskrivelse. […]

Brukstillatelse og oppføring av bolig

I mange av kursene jeg har holdt i år har midlertidig brukstillatelse kommet opp som et tema, normalt i forbindelse med gjennomgangen av overtakelsesstandarden NS 8430 og overtakelsessystemene i NS […]

Kurs for Standard Online AS

Advokat Tor André Ulsted i Steenstrup Stordranges faggruppe for bygg- og anleggsrett er fast foredragsholder for Standard Online AS. Selskapet er et datterselskap av Standard Norge AS, som utgir Norsk […]

Fallgruber ved oppføring av bolig til forbruker

I vårens siste frokostseminar i ”Forum for bygg- og anleggsrett” retter vi fokus mot utbygging av bolig til forbrukere. Håndtering av kontrakter mot forbrukere kan være komplisert fordi kontraktene reguleres […]

Forvirrende protokoll til NS 8407

NS 8407 inneholder en protokoll som for mange er mer forvirrende en klargjørende. Det fremgår av protokollens første avsnitt at den angir ”viktige forutsetninger for bruken av standarden.” Likevel fremgår […]

Husk varsling ved streik

Hvis det ikke blir enighet mellom partene innen kl 24:00 førstkommende mandag vil det bli storstreik i byggenæringen. På bygg.no ligger oversikten over hvilke selskaper som blir rammet og hvor […]

I retten

Uavhengig kontroll utsatt, igjen

Krav om uavhengig kontroll etter ny plan- og bygningslov er utsatt atter en gang. Det opplyser Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding 21.03.2010. Temaet ble også tatt opp av minister Liv […]

Årets anlegg 2011: Dobbeltsporet Lysaker – Sandvika

Vi gratulerer prosjektet Dobbeltspor Lysaker – Sandvika med utmerkelsen Årets Anlegg 2011! Byggherre: Jernbaneverket Rådgivere: Dagsone: Dr. ing. Aas Jakobsen – Tunnel: Multiconsult – Reguleringsplan: Asplan Viak -Jernbaneteknisk anlegg: Jernbaneverket […]