Tor André Ulsted


 • Ny dom fra Høyesterett

  Ny dom fra Høyesterett

  Entreprenørens undersøkelser og utbedringstiltak innebar ingen erkjennelse. Dermed var kravet foreldet.

  Les mer
 • Kurs for Standard Norge/Standard Online
  ,

  Kurs for Standard Norge/Standard Online

  Våre advokater holder jevnlig kurs for Standard Norge/Standard Online. Her er en oversikt over vårens kurs: Lysaker Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid Kurs i NS 8417 – Totalunderentreprise Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) Kurs i NS 8407 – Totalentreprise […]

  Les mer
 • Arbeidsfellesskap

  Arbeidsfellesskap

  Arbeidsfellesskap (AF) er en kjent modell fra store infrastruktur- og veiprosjekter, men kan også brukes i mindre prosjekter hvor en entreprenør ikke har kapasitet alene. Formålet med AF kan være å øke kapasitet, redusere den enkeltes risiko eller samle ulik fagkompetanse.

  Les mer
 • Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

  Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven for å skape mer effektive planprosesser mv. Forslagene berører i hovedsak plandelen av loven, men enkelte forslag berører også byggesaksdelen. Dokumentet kan lastes ned her. Tor André UlstedTor André Farsund Ulsted er partner i SANDS. Han har i mange år bistått aktører i bygg- og anleggsbransjen […]

  Les mer
 • Dom fra Høyesterett om prisoverslag
  , ,

  Dom fra Høyesterett om prisoverslag

  Hvis en entreprenør gir «prisoverslag» til en forbruker setter det grenser for entreprenørens vederlag. Det følger av bustadoppføringslova § 41 andre ledd at vederlaget i slike tilfeller ikke kan «overstige den oppgjevne summen vesentleg, og høgst med 15 %». En tilsvarende regel finnes i håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd.

  Les mer
 • Vårens kurs for Standard Online

  Vårens kurs for Standard Online

  Her er oversikt over kurs vi holder for Standard Online i vår: Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 – Kurssted Bergen Kurs i NS 8405 og NS 8406 – Kurssted Bergen Kurs i NS 8407 – Totalentreprise – Kurssted Bergen Kurs i NS 8405 og NS 8406 – Kurssted Stavanger Kurs i […]

  Les mer
 • Ny dom fra Gulating lagmannsrett

  Ny dom fra Gulating lagmannsrett

  I dom av 4. september 2014 (LG-2013-208454) har Gulating lagmannsrett tatt stilling til rekkevidden av bestemmelsen i NS 8405 pkt. 33.2 andre ledd, som lyder slik: «Er ikke annet avtalt, skal innsigelser byggherren har mot sluttoppstillingen eller krav han har mot entreprenøren i forbindelse med kontrakten, fremsettes innen betalingsfristen. Innsigelser og krav som byggherren har […]

  Les mer
 • Høstens kurs for Standard Online

  Høstens kurs for Standard Online

  Her er oversikt over kurs vi holder for Standard Online i høst: Bergen Kurs i NS 8405 og NS 8406 – Utførelsesentreprise 9.september Kurs i NS 8407 – Totalentreprise 10.september Kurs i Bustadoppføringslova 25.september Kurs i NS 8405 og NS 8406 – Utførelsesentreprise 21. og 22.oktober Stavanger Kurs i NS 8405 og NS 8406 – […]

  Les mer
 • Kurs i utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406

  Kurs i utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406

  Vi holder todagers kurs for Standard Online om utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er de to sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. Standardene er viktige for forståelsen av kontraktsstrukturen i bygg- og anleggsbransjen. Dato/Sted:      20.og […]

  Les mer
 • Vårens kurs for Standard Online

  Vårens kurs for Standard Online

  Her er en oversikt over kursene vi holder for Standard Online i vår:  Bergen Kurs i Utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406 Kurs i Totalentreprise – NS 8407 Kurs i Overtakelse av bygg og anlegg – NS 8430 Kurs i Utførelsesentreprise NS 8405 og NS 8406 Stavanger Kurs i Utførelsesentreprise – NS 8405 og NS […]

  Les mer

Søk