Tor André Ulsted

Senioradvokat

Tor André Ulsted Tor André Ulsted er senioradvokat ved vårt kontor i Bergen, hvor han er tilknyttet entrepriserettsavdelingen. Han er spesialisert innen bygge- og anleggskontrakter og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han holder også jevnlig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. I tillegg til bygg- og anleggsjuss er Ulsted spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

All posts by Tor André Ulsted

standard_no

Kurs for Standard Norge/Standard Online

Våre advokater holder jevnlig kurs for Standard Norge/Standard Online. Her er en oversikt over vårens kurs: Lysaker Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 Kurs i Konkurranselovens regulering […]

Arbeidsrett_shutterstock_160271930

Arbeidsfellesskap

Arbeidsfellesskap (AF) er en kjent modell fra store infrastruktur- og veiprosjekter, men kan også brukes i mindre prosjekter hvor en entreprenør ikke har kapasitet alene. Formålet med AF kan være å øke kapasitet, redusere den enkeltes risiko eller samle ulik fagkompetanse.

Prop. 149 L (2015-2016)

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven for å skape mer effektive planprosesser mv. Forslagene berører i hovedsak plandelen av loven, men enkelte forslag berører også byggesaksdelen. Dokumentet […]

klubbe_shutterstock_155711243

Dom fra Høyesterett om prisoverslag

Hvis en entreprenør gir “prisoverslag” til en forbruker setter det grenser for entreprenørens vederlag. Det følger av bustadoppføringslova § 41 andre ledd at vederlaget i slike tilfeller ikke kan “overstige den oppgjevne summen vesentleg, og høgst med 15 %”. En tilsvarende regel finnes i håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd.

standard_no

Vårens kurs for Standard Online

Her er oversikt over kurs vi holder for Standard Online i vår: Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 – Kurssted Bergen Kurs i NS 8405 og NS […]

I retten

Ny dom fra Gulating lagmannsrett

I dom av 4. september 2014 (LG-2013-208454) har Gulating lagmannsrett tatt stilling til rekkevidden av bestemmelsen i NS 8405 pkt. 33.2 andre ledd, som lyder slik: «Er ikke annet avtalt, […]

standard_no

Høstens kurs for Standard Online

Her er oversikt over kurs vi holder for Standard Online i høst: Bergen Kurs i NS 8405 og NS 8406 – Utførelsesentreprise 9.september Kurs i NS 8407 – Totalentreprise 10.september […]

standard_no

Kurs i utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406

Vi holder todagers kurs for Standard Online om utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt er […]

standard_no

Vårens kurs for Standard Online

Her er en oversikt over kursene vi holder for Standard Online i vår:  Bergen Kurs i Utførelsesentreprise – NS 8405 og NS 8406 Kurs i Totalentreprise – NS 8407 Kurs i […]

standard_no

Vi holder kurs for Standard Online

Steenstrup Stordrange har en samarbeidsavtale med Standard Online hvor vi stiller med kursholder til Standard Online sine kurs på Vestlandet. Her er link til kursene vi holder for Standard Online […]