Therese Danielsen

Therese Danielsen Therese Danielsen er advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Oslo og er tilknyttet firmaets avdeling for entrepriserett. Therese fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2018. På femte avdeling tok hun et semester ved University of Queensland med spesialisering innen maritim rett og tvisteløsning. Hun skrev deretter masteroppgave med temaet ”Reforhandling i langsiktige kontrakter”.

Posts

Ansvarlig søker må betale til boligkjøpere i ny høyesterettsdom «Bori III»

February 11, 2020
Category: Entrepriserett

Den 7. februar avsa Høyesterett enda en dom (HR-2020-312-A) om privatrettslig erstatningsansvar ovenfor tredjepersoner ved brudd på plikter som ansvarshavende etter plan- og bygningsloven. Dommen følger opp de mye omtalte dommene «Bori I» (Rt. 2015 s. 276) og «Bori II» (HR-2017-1834-A), men synes å bevege seg i retning av et noe lempeligere skyldkrav.

All posts by

Ansvarlig søker må betale til boligkjøpere i ny høyesterettsdom «Bori III»

Den 7. februar avsa Høyesterett enda en dom (HR-2020-312-A) om privatrettslig erstatningsansvar ovenfor tredjepersoner ved brudd på plikter som ansvarshavende etter plan- og bygningsloven. Dommen følger opp de mye omtalte dommene «Bori I» (Rt. 2015 s. 276) og «Bori II» (HR-2017-1834-A), men synes å bevege seg i retning av et noe lempeligere skyldkrav.